Per Bjurström: Evert Lundquist, grafiker, komplett verkförteckning

Utgiven på Carlsson Bokförlag, Stockholm 2004

Klicka på bilderna för förstoringar


NR 1

EN TEXT I 1932 (daterad i plåten)

Format: 15.7 x 13.8 cm

Upplaga: ex.

Texten: Äntligen haver jag fattat för hur lösa boliner det går äntligen haver jag fattat hur lasten och lättjan rår – men inget kan dock förändra en dröm som till bardomen hör – att allt får ett slut likt som en saga likt en sång likt en spirande vår.

 


NR 2

EN TEXT II 1932. D-holm 18 – 1 – 70 dubbeltaterad i plåten Format: 16 x 11 cm

Upplaga: 10 ex.

Texten: Ensamheten inget hjärta övervinner Ty när äntligt drömmarna försvinner ser man uti livets spegel blott sin egen bild med all dess prägel av fåfänga försök att finna – nätot som i denna värld ej står att VINNA


NR 3

SKISSEN Odatera

Format: Oregelbunden plåt: 13,7×10.6 cm

Upplaga: Provtryck.


NR 4

MODELLEN 1944

Format: 12,2×9,8 cm

Upplaga: Minst 6 ex.

 


NR 5

FIGURKOMPOSITION Daterad i plåten i Juli 1952

Format: 31.9 x19 cm

Upplaga: 1 ex.


NR 6

NAKEN FLICKA 1952

Format: 21 x 11,8 cm

Upplaga: Minst 4 ex.


NR 7

STOLEN 1952

Format: 20 x 15.8 cm

Upplaga: Minst 11 ex.


NR 8

FÅGLARNA (SANDDYN MED FÅGLARNA) 1952

Format: 12.7 x 14,9 cm

Upplaga: Minst 6 ex.


NR 10

EFTER ROMERSK MÅLNING 1952

Påskrift: RESTOTUS FORTUNATUS

Format: 12.3 x 9,8 cm

Upplaga: Minst 13 ex.


NR 11

SJÄLVPORTRÄTT MED PIPA 1952

Format: 19,9 x 16,1 cm

Upplaga: Minst 24 ex.


NR 12

SKÅLEN 1952

Format: 19,8 x 15,9 cm

Upplaga: Minst 20 ex.


NR 13

BRÖDET 1952

Format: 7.9 x 9,9 cm

Upplaga: Minst 7 ex.

Motivet varieras i en målning från 1962 (Wretholm 1977, s. 121)


NR 14

KON 1954

Format: 17 x 27,4 cm

Upplaga: Minst 3 ex.

Bladet utgår från en teckning utförd i Neyrolles 1924.


NR 15

KVINNOHUVUD 1954

Format: 15 x 14 cm

Upplaga: Minst 19 ex.