Per Bjurström: Evert Lundquist, grafiker, komplett verkförteckning

Utgiven på Carlsson Bokförlag, Stockholm 2004

 


NR 198
VÄNTANDE I PORTVALV
Okänt datum
Format: 35.8 x 29.7 cm


NR 199
MAN SITTANDE I PORTVALV
Okänt datum
Format: 35.8 x 29.8 cm


NR 200
SJÄLVPORTRÄTT MED VÄLKOMNADE GEST
Okänt datum
Format: 35.3 x 29.7 cm


NR 201
NAKEN KVINNA SITTANDE PÅ BÄDD
Okänt datum
Format: 35.4 x 29.7 cm


MANLIG GESTALT MED UPPPSTRÄCKT ARM

NR 202
MANLIG GESTALT MED UPPPSTRÄCKT ARM
Okänt datum
Format: 49.2 x 39.2 cm


NR 203
HAND MED LITEN TORSO
Okänt datum
Format: 49.2 x 39.2 cm


NR 204
STEGEN III
Okänt datum
Format: 33 x 16.8 cm


NR 205
LIGGANDE AKTNR 206
POKALEN