Marie Louise Ekman

Om man är intresserad av ljuset under en viss årstid måste man leta efter just det. Noga. Tag Evert Lundquist som ägnade sig så mycket åt färg och undersökte den…

Marie Louise Ekman