Inbjudan till Evert Lundquists Ateljémuseum med Svanhuset

 

En bild som visar inomhus, golv, fönster, bor

Automatiskt genererad beskrivning

 

Stiftelsen för Evert Lundquists Ateljémuseum har nöjet att inbjuda till säsongsöppning söndagen den 19 maj kl 12-16. Ateljémuseet inviger i år helt nya ytor för konst. Stiftelsen disponerar från sommaren 2019 det vackra Svanhuset i Drottningholms slottspark (Engelska parken) på Lovön.

I FÖRTROENDE, en installation av konstnären Ulrik Samuelson kommer att invigas i Svanhuset kl. 13:15 av stiftelsens ordförande Susanna Slöör. Ansvarig för konstnärlig idé och arrangemang är galleristen Gunnar Olsson, som bjudits in av Stiftelsen för konstuppdraget 2019:
      Titeln ”I förtroende” handlar om tilltroendet för besökarens förmåga och lust att själv reflektera över det rum som äntras. Utan bruksanvisning. Men är också ett tack till Svanhusets ägare för förtroendet att bruka huset.

CULLBERGSTIPENDIET: Stiftelsen delar från 2019 ut ett stipendium i konstnären Erland Cullbergs namn och kommer under dagen att tillkännage den första stipendiaten samt inviga en utställning. Diplomutdelning och invigning sker kl 14:00 i närvaro av representanter för donatorerna, Staffan och Johan Cullberg. Erland Cullbergs stipendium på 100.000 kronor tilldelas en konstnär som verkar i Erland Cullbergs anda, ett gestaltande som bärs av känslighet, humor och okuvlig inre nödvändighet.

 

I år öppnas för första gången även Evert Lundquists kontor som permanent visningsyta i anslutning till ateljén.

 

Svanhuset och de nya utställningsrummen har iordningställts med generöst stöd av Ann-Sofie Mattson i samarbete med Statens Fastighetsverk.

Styrelsen önskar varmt välkommen!

 

______________________________________________________________________________