Evert Lundquists Ateljemuséum - Aktiviteter

Aktiviteter

Card image cap

Foto Leif Mattsson

Ateljémuseet

Konstnären Evert Lundquists ateljé i Drottningholms slottspark står kvar som han lämnade den 1993. Ateljén är en inspirerade miljö med målningar, motiv, skisser, målarutrustning. Måleri finns även av hustrun Ebba Reutercrona och sönerna Hymme och Manne.

Guidade visningar under sommarmånaderna, för datum och tider se: www.kungligaslotten.se

För enskilda gruppvisningar av Evert Lundquists ateljé kontakta Jan Gottfarb genom Jan Gottfarb, 073-396 64 95, jangottfarb@gmail.com eller Kungl. Hovstaternas Publika Avdelning, 08-402 61 00.

Ateljémuseets öppettider
Tillfälliga utställningar
i Ateljén och Svanhuset samt program

 

Visningar av Ateljéns tillfälliga utställningar och arrangemang kan bokas vid tidpunkter utanför ordinarie öppna visningar, se under fliken besök. Kontakta Susanna Slöör, susanna@sloor.se, 070-792 81 86.

Ateljén utifrånSvanhuset

Foto Dan Wolgers

Svanhuset

I FÖRTROENDE är en installation av konstnären Ulrik Samuelson som visas under sommaren 2019 i Svanhuset. Ansvarig för konstnärlig idé och arrangemang är galleristen Gunnar Olsson, som bjudits in av Stiftelsen för konstuppdraget 2019:
  Titeln ”I förtroende” handlar om tilltroendet för besökarens förmåga och lust att själv reflektera över det rum som äntras. Utan bruksanvisning. Men är också ett tack till Svanhusets ägare för förtroendet att bruka huset.

Svanhuset har iordningställts med generöst stöd av Ann-Sofie Mattson i samarbete med Statens Fastighetsverk för stiftelsens verksamhet. För öppethållande och visningar se under fliken besök.

Läs mer om Svanhuset