Evert Lundquists Ateljemuséum - Dialoger och handledning

Dialoger och handledning

Evert Lundquists Ateljémuseum

Foto Leif Mattsson

Handledning

I Evert Lundqvists anda verkar EEH&M Lundquists stiftelse för erfarenhetsutbyte och dialog över generationsgränserna mellan konstnärliga yrkesutövare. Hos stiftelsen kan man därför ansöka om handledning och dialog. Äldre konstnärer kan söka kontakt med yngre och yngre med äldre.

Stiftelsens ledamöter är aktiva i handledning och samtal men bjuder också in externa handledare och samtalspartners. Inledningsvis under sommaren tar vi emot mindre grupper för öppet samtal.

Stiftelsen arbetar för att skapa medel för att finansiera såväl handledning som dialoger i grupp och enskilt. Från sensommaren 2019 inleder vi med att erbjuda ett begränsat antal träffar i grupp under handledning av konstnärerna Maria Hall, Dan Wolgers och Susanna Slöör.

Dialoger och handledning bokas genom Susanna Slöör, susanna@sloor.se, 070-792 81 86


Svanhusets öppettider
Dialoger

Här kommer information om dialoger och handledningar som är aktuella framöver

Ateljén

Foto Leif MattssonAteljén

Foto Leif Mattsson

Övrig information

Här kommer övrig information om dialoger och handledning.