Evert Lundquists Ateljemuséum - Cullbergfonden

Erland Cullbergstipendiet

Erland Cullberg

                Erland Cullberg. Foto: Staffan Cullberg

Erland Cullberg

Erland Cullberg, 1931–2012, utbildades på Konsthögskolan i Stockholm och Valands konsthögskola i Göteborg. Han debuterade 1961. Cullberg blev känd för en större publik under 1980-talet.

Erland Cullbergstipendiet

Stiftelsen mottog 2019 en fond i konstnären Erland Cullbergs namn ur vilken ett stipendium på 100 000 kronor delas ut på försommaren varje år i tio år.

Erland Cullberg var elev till Evert Lundquist som hyste stor respekt för Cullberg. Stiftelsen utser stipendiater som uppmuntran till kollegialt utbyte. Stipendiet i Cullbergs namn tilldelas enligt donationshandlingen en konstnär vars gestaltande bärs av känslighet, humor och en okuvlig inre nödvändighet. Stipendiaten inbjuds att delta i dialoger, program- och utställningsverksamhet.

En utställning arrangeras i samband med stipendieutdelning, det kan ske för att inleda eller avsluta en stipendiefinansierad arbetsperiod.

Ateljémuseets och Svanhusets öppettider

 

 


Årets stipendiat Jesper Thour
Stipendiat Jesper Thour

Staffan Cullberg och 2022 års stpendiat Jesper Thour


STIPENDIAT 2022 

Erland Cullbergstipendiet för 2022 tilldelas konstnären Jesper Thour. Stipendiet uppgår till 100.000 kr.

En installation av konstnärens verk visas i Evert Lundquists ateljémuseum under sommaren med vernissage den 19 juni kl. 13-15. Diplomutdelningen äger rum kl. 13:30. Verk av stipendiaten visas även på Anna Bohman Gallery i sommar 23-28 augusti. 

Jesper Thour är född 1993 i Växjö och tog masterexamen på Konstfack år 2021. Han tilldelas stipendiet med följande motivering: 

Jesper Thour materialiserar Francis Bacons drömmar, eller Björnjägarens eller Anna Casparssons. Sannolikt också Erland Cullbergs. Själv skulle Thour kunna vara drömd av vem som helst som söker en plats att där leva fri under himmelskupan. Många av de sökarna blir konstnärer på vägen. Men de flesta når aldrig fram; friheten man söker förbrukades i barndomens lekar, sedan miste minnena och drömmarna färgen. Thour framhärdar dock, han minns allt, och han glömmer därför inte heller striden mellan sin unga vilja och andras, mellan rovdjur och byte, ljus och dunkel 

Och han minns de höga mörka träden klösande sig fast i jorden under de ensamma strövtågen i skogarna, och solen på de fallna vitnande trädskeletten i gläntorna, snart blivna jord. Liv och död, frihet och tvång, grupp och individ. "Porträtt av minnen av träd" är titeln på en svit målningar av träd, levande träd, levande minnen. Thour ger i den titeln själv en karaktärsteckning av sitt konstnärskap då han kan sägas frambringa porträtt efter porträtt av minne efter minne från forna och kommande strider för frihet. Kanske särskilt för konstens frihet, den frihet som ändå ingen kan strida sig till - för konstnären får till sist sin frihet till skänks, liksom alla i begynnelsen fick sin barndom till skänks. Thour balanserar därför likt sina rovdjur på tre ben: barndom, frihet, konst.  

Dan Wolgers, för styrelsen  

Vernissage för stipendiat Jesper Thour

Vernissage för 2022 års stpendiat Jesper Thour

Tidigare stipendiater
Stipendiat David KlassonSTIPENDIAT 2021

Erland Cullbergstipendiet för 2021 utdelas till konstnären Märta König. Stipendiet uppgår till 100.000 kr.

Märta König (f. 1969, bosatt och verksam i Stockholm, studier vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm samt Fria Målarskolan i Halmstad), tilldelas Erland Cullbergs stipendium år 2021 för sitt integritetsfyllda sökande efter måleriets kärna. Med inlevelse, mod och förståelse vågar hon vandra i de bästa målarnas spår. Inte var det konstigt att Erland Cullberg personligen uppmuntrade henne. Mellan dem finns kompromisslösheten och den sinnliga glädjen som gemensam nämnare. De fångar ”ängladyken” oftare än andra. Det är ögonblicken när allt blir till och fungerar utifrån ingivelsens omedelbara premiss. (Susanna Slöör – för styrelsen och tillika juryn)
Målning av David Klasson

© Märta König

Stipendiat David Klasson

STIPENDIAT 2020 

Erland Cullbergstipendiet för 2020 utdelas till konstnären David Klasson. 

David Klasson (f. 1989 i Vänersborg, verksam i Göteborg, master vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2018), tilldelas Erland Cullbergs stipendium år 2020 för ett konstnärskap som med kraft söker måleriets rikaste möjligheter. Såväl konstruktioner från ett abstrakt måleri som det figurativa berättandets formuleringar ingår i pärlbandet av måleriska påståenden. I sin generation utmanar David Klasson lustfyllt men med respekt sina föregångare. Man påminns om Evert Lundquist och raden av ljusmateriens målare som en Leon Kossoff eller Frank Auerbach. Minnet av X-et och Erland Cullberg ympas på en ny stam. David Klasson visar att varje tid bör och kan skapa sitt självständiga måleri utifrån ett välfyllt skafferi. Traditionen inspirerar, förnyar och omkullkastas kärleksfullt. (Susanna Slöör – för styrelsen och tillika juryn)

Målning av David Klasson

© David Klasson

 

Erland Cullberg: Leende man

STIPENDIAT 2019:
Stina Persson (f. 1983), utbildad på Konstfack i Stockholm och på Konsthögskolan i Umeå, tilldelas det nyinstiftade Erland Cullberg-stipendiet, för sin stora visuella känslighet och intelligens

Stina Persson söker sig modigt in i processer som hon bevarar öppna och levande, och dessa processer förblir alltid en del av själva konstverket. Med ett svindlande djup och en hisnande höjd gestaltar hon, genom sin konst, något om hur det är att vara människa. Med sina skulpturer, fotografier och filmer ställer hon frågor – lika mycket till sig själv som till oss: Vilken form har längtan? Vilken tyngd har frånvaron? Vilket mått har kärleken? (Maria Hall, styrelseledamot – för juryn)

Samtal med stipendiaten Stina Persson
Från samtalet mellan stipendiat Stina Persson, psykoanalytiker Elisabet Wolgers och styrelseledamot/konstnär Maria Hall den 31 augusti 2019. Foto: Lisa Vipola.Verk av Jesper Thour

© Jesper Thour

I samarbete med Anna Bohman Gallery visas verk av stipendiaten 23-28 augusti, Karlavägen 15 B, Stockholm, se hemsidan för öppettider: https://www.annabohmangallery.com/about  

Evert, Ebba, Hymme & Manne Lundquists stiftelse ställde år 2019 i ordning två mindre rum i ateljémuseet för tillfälliga utställningar i samarbete med Statens Fastighetsverk och Slottsförvaltningen på Drottningholm samt med stöd av Ann-Sofie Mattson. På grund av den pågående Coronapandemin har museet hållit stängt för reguljära visningar sommaren 2020 och 2021. Därmed ställdes även den planerade utställningen med stipendiaten år 2021 in av samma skäl.

Tidigare stipendiater
Stina Persson installationsbild

Installationsbild: utställningen Kyssen av Stina Persson. Foto: Maria Hall

 

Stina Persson om sin stipendiatutställning KYSSEN:

KYSSEN utgår från ett fotografi av skulpturen ”Broderskyssen”. Originalet är gjort av Luca Madrassi och skulpturen finns i flera upplagor. Jag känner fotografiet. Det hängde i mitt sovrum förra året. Jag vänder ögat inåt och skulpterar i negativ form i lera. Känner mig fram och tänker mig skulpturen inifrån och ut. Jag gräver, trycker ut leran, skapar ett hålrum, en negativ form av skulpturens kropp och häller sedan i gips. Processen har rört sig fram och tillbaka mellan foto och skulptur, mellan olika representationer av Broderskyssen.