Evert Lundquists Ateljemuséum - Svanhuset

Svanhuset

Svanhuset

Foto Dan Wolgers

Historia

”Vita svanar har tidigare varit ett traditionellt inslag ute på Drottningholm. För dessa svanar byggdes svanhus som vinterbostad. Ett sådant lär ha funnits redan under 1700-talet, och i ett inventarium från 1815 nämns till och med tre stycken svanhus. Dessa revs och ersattes på 1840-talet av det svanhus som än i dag finns kvar ute på den så kallade Svanholmen i den engelska parken.
   Svanhuset byggdes 1846–47 efter en ritning av Gustaf Brandelz, daterad 1845. Den försiktigt färglagda ritningen visar en åttkantig byggnad med spetsigt tak. Väggfälten har dekoration i form av svanar.”
(Jan Lisinski ur Kulturvärden nr 4 2003)

Svanhusets öppettider


Utställningar i Svanhuset

2019 återinvigdes Svanhuset även som ett rum för konsten. EEH&M Lundquists stiftelse med Evert Lundquists Ateljémuseum har ansvaret att utveckla verksamheten i samarbete med Slottsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och slottsarkitekten Erland Montgomery. Stiftelsen fick genom ett generöst bidrag från Ann-Sofie Mattson medel till förfogande för reparationer av puts och dekormåleri utvändigt samt installationer inomhus för att förbereda för visningar av konst. På grund av pandemin har aktiviteterna i Svanhuset varit inställda såväl sommaren 2020 som 2021. Det gäller även Evert Lundquists ateljémuseum.

Visningar av Svanhusets och Ateljéns tillfälliga utställningar är arrangemang som kan bokas vid tidpunkter utanför ordinarie öppna visningar. Kontakta Susanna Slöör, susanna@sloor.se, 070-792 81 86.

SvanhusetSvanhuset

Foto Dan Wolgers

Svanhuset

I FÖRTROENDE är en installation av konstnären Ulrik Samuelson som visas under sommaren 2019 i Svanhuset. Ansvarig för konstnärlig idé och arrangemang är galleristen Gunnar Olsson, som bjudits in av Stiftelsen för konstuppdraget 2019:
Titeln ”I förtroende” handlar om tilltroendet för besökarens förmåga och lust att själv reflektera över det rum som äntras. Utan bruksanvisning. Men är också ett tack till Svanhusets ägare för förtroendet att bruka huset.

Svanhuset har iordningställts med generöst stöd av Ann-Sofie Mattson i samarbete med Statens Fastighetsverk för stiftelsens verksamhet. För öppethållande och visningar se under fliken besök.

Hitta till Svanhuset