Evert Lundquists Ateljemuséum - Biografi

Biografi över Evert Lundquist

Evert Lundquist självporträtt

Evert Lundquist

Evert Lundquist föddes 17 juli 1904 i Stockholm, avled 4 november 1994 i Stockholm

Evert Lundquist gick på Wilhelmsons målarskola 1924, och studerade samma år även på Académie Julien i Paris. Studierna fortsatte vid Kungl. Konsthögskolan mellan 1925 och 1931 med Carl Wilhelmson som professor. Andra lärare var konstnärerna Gösta von Hennigs och Albert Engström.
   Tillsammans med konstnärerna Staffan Hallström, Olle Nyman och Roland Kempe kom Evert Lundquist att räknas till Saltsjö-Duvnäsgruppen. Konstnärerna bodde, och arbetade i Saltsjö-Duvnäs under 1940-talet.

1953 flyttade Evert Lundquist sin ateljé till det gamla elverket på Drottningholm. Där verkade han fram till sin död. Evert Lundquist var själv professor vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm under åren 1960–1970 och fortsatte därefter att besöka nya generationer konstnärer vid skolan.

Utställningar

1934 debuterar Evert Lundquist med sin första separatutställning i Konstnärshuset i Stockholm. Det publika genombrottet kommer med utställningen på Konstakademien tio år senare 1944.

Mot slutet av 1950-talet och en bit in på 1960-talet deltog han i ett antal internationella utställningar (Paris, London, Milano) samt tävlingar. Han deltog i Sao Paulo-biennalen i Sao Paulo 1957 i Guggenheim International Award i New York 1964 samt Dunn International i Kanada och på Tate Gallery i London 1963. Guggenheimpriset utdelades vartannat år från 1956 till i mitten av 1960-talet med syfte att utse vilka som var världens etthundra bästa levande konstnärer.

Evert Lundquist var svensk representant vid Biennalen i Venedig 1964.

På Moderna Museet anordnar Ulf Linde en retrospektiv utställning med konstnären år 1974. Självbiografin, Ur ett målarliv, gavs ut 1984 utifrån hans levnadsanteckningar. Moderna Museet arrangerade åter en retrospektiv år 2010.

Läs om Evert Lundquist och hans ateljé i Eleonoraposten (PDF)>>

Se verk av Evert Lundquist

Evert Lundquists ateljé

Foto Leif Mattsson

 

 



Evert Lundquist självporträtt
Familj

Evert Lundquist gifte sig den 31 juli 1943 med konstnären Ebba Reutercrona (1911–1998). Han träffade sin blivande hustru på Utö sommaren 1937.

De fick tillsammans tvillingsönerna Hymme Lundqvist (1947–1965) och Manne Lundquist (1947–2004).

Sonen Hymme försvann spårlöst den 29 juli 1965 på väg till Gerlesborg och dödförklarades 1975. I ateljémuseet finns och visas måleri av hela familjen,